L'Il.lustrador


Armand treballa com  il.lustrador professional des de l'any 2002 al camp editorial. L'any 98 va finalitzar el segon grau d’Arts Gràfiques com a Tècnic Especialista, professió que mai va exercir. La seva formació oficial com a il.lustrador va començar al Centre d'art i disseny: Escola Massana amb el Cicle formatiu de grau superior d'il.lustració. En finalitzar els estudis va començar a treballar en una empresa però va seguir format-se, apuntat en altres cursos fins a poder dedicar-se únicament al que li agrada que és crear i dibuixar. El curs més recent el va realitzar en el 09 a l'Escola Eina de Barcelona especialitat d'Il.lustració Creativa.
.......................      .........................    
Armand trabaja como ilustrador profesional desde el año 2002 en el campo editorial. En el año 98 finalizó el segundo grado superior de Artes Gráficas como Técnico Especialista, professión que nunca ejerció. Su formación oficial como ilustrador empezó en la Escuela Massana con el Ciclo formativo de grado superior de ilustración. Al finalizar los estudios empezó a trabajar en una empresa y siguió apuntandose en otros cursos para seguir formandose hasta que pudo dedicarse únicamente a lo que les gusta crear y dibujar. El curso más reciente  lo hizo en el 09 en la Escuela Eina de Barcelona especialidad  de Il.lustración Creativa.
WEB: www.armand-art.comTORNAR